Digitalizace - remaster obrazu: odstranění šumu, stabilizace barev, doostření

    Analogové video obsahuje šum, který je dán záznamem analogového signálu.
Ten se projevuje obrazovým šumem v barvě, v jasu a náhodným chvěním celého obrazu. Pro kvalitu obrazu jsou rozhodující i mechanické vlastnosti pásku, jeho stáří, archivování, ale i kvalita playeru.
     Šum lze z obrazu odstranit průměrováním a to buď v časové ose - dynamic noise reduction nebo prostorově v jednom snímku - spatial noise reduction (podobně jako u fotografie). U videa je nejlepe kombinovat oba filtry, Pokud ale budeme silně průměrovat v čase, tedy snímky jdoucí po sobě, přijdeme o informaci pohybu, pokud hodně průměrujeme v prostoru, začneme ztrácet detaily. Nastavení kombinace a síly filtrů je tedy velice důležité a zásadně rozhoduje o výsledném obrazu. Proto používáme speciální program, který sám posoudí míru šumu pro každý snímek zvlášť ale i pro řadu snímků za sebou. Celé filtrování je tak poměrně hodně výpočtově náročné. Dochází však ke stabilizaci barev bez chvění, odstranění šumu a k mírnému doostření.

    Celkový dojem a kvalita obrazu podstatně vzroste. Tímto způsobem lze zvýšit i kvalitu digitálních zašumělých videí.
Cena 60,- Kč / 1 hodina videozáznamu

Ukázky před a po filtrování (v původní velikosti), zdroj kamerový záznam VHS.
  zvětšit před a po zvětšit před a po zvětšit před a po zvětšit před a po zvětšit před a po zvětšit před a po